Påmelding
Meny

Vilkår

Vilkår

 

Vilkår og betingelser

  1. Generelle opplysninger

1. Arrangør

AqKva AS
Org nr 816 535 832
Fylkesnesvegen31, 5430 Stord, Norge
E-mail: post@aqkva.no 


AqKva AS formidler salg av billetter til arrangement gjennom www.aqkva.no.

2. Betaling på nett
AqKva AS mottar betaling via norske og utenlandske utstedte betalings- og kredittkort:

• VISA
• Mastercard

Beløpet trekkes fra kortet ditt når påmeldingen er fullført. Det trekkes aldri større beløp fra kortet enn det som er godkjent ved kjøpet.

3. Levering
Du får din billett levert på e-mail, i form av kvittering i pdf-format. Levering av sjølve tenesta, konferansedeltaking fysisk eller via live streaming, vert utført konferansedagen. 

4. Angrerett

Det gjelder ingen angrerett når du kjøper billetter på www.aqkva.no, jfr. angrerettsloven § 22 bokstav m.

5. Billetten
Billetten er ditt adgangsbevis til eit arrangement. Billetten er en kvittering tilsendt på e-post.

Blir du forhindret fra å bruke billetten din kan du videreselge den eller gi den videre. Gi i så fall beskjed til Arrangør for endring av navn. Dette er kostnadsfritt. 

6. Refusjon
Ved avlysning av arrangementet er det arrangørens ansvar å sikre refusjon av billettprisen. Eventuelle gebyrer refunderes ikke.

7. Avlysning
Et arrangement regnes som avlyst dersom det ikke gjennomføres.
Endringer i program, dato eller delvis gjennomførelse m.v. regnes ikke som en avlysning, og billettene til arrangementet refunderes normalt ikke i slike tilfeller. Kjøperen plikter selv å gjøre seg kjent med eventuell informasjon om endringer i gjennomføringen av arrangementet. Slik informasjon vil bli tilgjengeliggjort på www.aqkva.no og ved direkte utsendelse av e-post til alle registrerte deltakere.


8. Klageadgang
Klage på kjøp kan rettes til post@aqkva.no.
Dersom du er forbruker, kan du også anvende EU-kommissionens online klageportal. Du finner klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr.


9. Personvern
Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger samlet inn via www.aqkva.no, er AqKva AS ved daglig leder.

Personopplysninger som behandles, formål og rettslig grunnlag. 

Vi samler inn personopplysninger når du kjøper billett, registrerer deg, eller sender e-mail. Det samme gjelder når du bruker våre hjemmesider, apper, sider på sosiale medier eller andre medier.
Vi bruker de innsamlede personoplysningene for følgende formål og behandlingsgrunnlag:
- for å levere de bestilte ytelser og produkter, hvor behandlingsgrunnlaget er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg
- for å overholde lovgivningen og pålegg fra myndigheter, hvor behandlingsgrunnlaget er å overholde våre rettslige forpliktelser
- for å forbedre våre tjenester, markedsføring og kundesupport, hvor behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å yte og optimalisere vår kunderservice og forbedre og markedsføre våre tjenester

Vi kan samle inn følgende kategorier av personopplysninger om deg i tilfellene beskrevet ovenfor: navn, adresse, tlf.nr, e-mailadresse og arrangementer du kjøper billetter til/melder deg på. Konsekvensen av ikke å oppgi slike personopplysninger kan være at du ikke kan kjøpe billetter eller delta på arrangementet. Vi registrerer også din IP-adresse og geolokasjon når du bruker hjemmesiden vår.
Ved særlige typer av arrangementer, som bl.a. fagmesser og konferanser kan du bli bedt om å oppgi ytterlige opplysninger ved påmeldingen til det aktuelle arrangement, slik som tittel etc.


Når du kjøper billetter, laster ned en app eller kontakter oss via telefon, kan vi spesifikt be deg om samtykke til å bruke dine opplysninger til nærmere angitte formål. 


Du kan samtykke til å motta nyhetsinformajon eller tilbud i forbindelse med bruk av våre tjenester. Hvis du har samtykket til dette, kan du alltid trekke tilbake ditt samtyke til å motta fremtidige henvendelser ved å kontakte oss på telefon eller ved å sende en e-post om avmelding til post@aqkva.no.

Beskyttelse av personopplysninger. Vi tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger. Din e-postadresse blir ikke publisert eller utlevert til andre. 

Utlevering til Samarbeidspartnere. I tilfellet av vi selger billetter og/eller mottar påmeldinger på vegne av andre (Samarbeidspartnere) som tilbyr arrangementer eller som driver et sted hvor det avholdes arrangementer, utleverer vi personopplysninger til våre Samarbeidspartnere. Behandlingsgrunnlaget for slik utlevering er vår berettigede interesse i å gjennomføre samarbeidet om avholdelsen av arrangementet i henhold til våre avtaler med Samarbeidspartnerne.

De innsamlede personopplysningene benyttes av Samarbeidspartnere til å levere de bestilte ytelsene og produktene, overholde lovgivningen, samt å forbedre Samarbeidspartnerens tjenester, markedsføring og kundestøtte. Slike samarbeidspartnere er behandlingsansvarlig for sin behandling av dine personopplysninger.

Utlevering til andre tredjeparter. Vi samarbeider videre med en rekke andre virksomheter som oppbevarer og behandler data. Virksomhetene behandler utelukkende personopplysninger på våre vegne som databehandlere, og skal ikke bruke dem til egne formål. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.
Vi samarbeider utelukkende med databehandlere i EU eller databehandere som kan gi tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger gjennom inngåelse av EUs standardvilkår, overføring til selskaper underlagt Privacy Shield-sertifisering, eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om dette.


Oppbevaring. Personopplysningene registreres hos AqKva AS og oppbevares i fem år. Deretter bli personopplysningene slettet. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake.
Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at AqKva AS kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen, samt i den grad det er nødvendig for å ivareta våre rettigheter.

Dine rettigheter. Du har rett til å få opplyst hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Hvis du mener at opplysningene er feil har du rett til å få dem rettet. I noen tilfeller har vi plikt til å slette dine personopplysninger hvis du ber om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke lenger er nødvendige for det formål de ble innsamlet for. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.Du kan også kontakte oss hvis du mener dine personopplysninger blir behandlet i strid med lovgivningen. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du skrive til oss på post@aqkva.no.
Du har rett til å klage over behandlingen av dine personopplysninger til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo.

10. Linker til andre nettsteder og sosiale medier

Nettside www.aqkva.no inneholder linker til andre nettsider. Disse nettsidene har egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Dersom du oppgir personopplysninger til et slikt tredjepartsnettsted, vil behandlingen være underlagt dette nettstedets personvernerklæring. AqKva AS tar ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med personvernerklæring og brukervilkår for slike tredjepartsnettsteder når du besøker og bruker disse nettstedene.


Når du "liker" eller blir medlem av vår Facebook-side eller våre sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på våre sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkeltes plattformens personvernerklæring.

 

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA