Påmelding
Meny

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler

Me vil informera deg om kva for personopplysningar me lagrar i samband med ditt besøk på vår nettside, og til kva føremål dei vert brukte.

Ein informasjonskapsel er ei tekstfil som vert lagra i nettlesaren din ved besøk eller interaksjon med ei nettside. Hensikten med desse kapslane er å hugsa brukarinnstillingar til neste eventuelle besøk, og gje ein betre tilpassa brukaroppleving neste gong. Eller den kan nyttast til å innhenta statistikk som gjer innsikt i brukaradferd, slik at me kan optimalisera nettsida.

Nettsida www.aqkva.no nyttar informasjonskapslar, men samlar ikkje på data som kan identifisera deg eller som vil kunna krenka personvernet. 

Du kan nytta nesten alt innhald på vår nettside utan å oppgje dine data. Når og i kva grad me registrerer og behandlar personopplysningar når du brukar vår nettside, kan skildrast slik:

 

Skjemainnsending

Dersom du brukar vårt kontaktskjema, eller andre skjemaer på nettsida, vil innsamla data kun bli brukt av oss og berre i den grad det er nødvendig for å driva kundeservice.

 

Loggfiler

Som dei fleste andre nettsider brukar vi loggfiler. Informasjon i loggfilene inkluderar IP-adresser, type nettlesar, ISP, tidspunkt, refererande sider m.m. Denne informasjonen er ikkje personleg identifiserbar.

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA