Påmelding
Meny

Foredragsholdere

 • Rensefiskkonferansen
  • Lauris Boissonnot

   Jeg er utdannet marin biolog, og har jobbet som forsker innen ulike områder fra plankton økologi til overvåking av laksefiske. Nå jobber jeg som FoU-koordinator i Aqua Kompetanse, en konsulent firma som leverer tjenester innen marint miljø og oppdrett. Jeg er involvert i flere prosjekter som har hovedfokus på velferd og fiskehelse hos laks og rognkjeks.

   Lauris_Rognkjeks_lusespisere_.pdf
  • Erlend Waatevik
  • Andreas Lindholm
  • Frode Oppedal
   1. Frode Oppedal er forsker som jobber med fiskevelferd og hvordan oppdrettsmiljøet bør baseres på biologiske premisser. Hans hovedfokus er på laks og rensefisk i merdmiljø, deres atferdsresponser, terskler for mestring og velferd i kommersielle, naturlige fluktuerende og kunstige omgivelser.

    Sjå her for meir informasjon om han og hans publikasjonar

   13 - Oppedal_nyheter fra forskningenv_slutt_Avholdt.pdf
  • Eivind Isdal

   Eivind Isdal er utdannet Fiskehelsebiolog og leder for salg- og markeds avdelingen i Vaxxinova Norway AS.

   Vaxxinova er et legemiddelselskap som ble etablert i 2010 med hovedkontor i Bergen, og jobber med diagnostikk og vaksineutvikling for å bidra til god fiskevelferd.

   10.09.20 AqKva_LIV_Vaxxinova publ..pdf
  • Sig Hansen

   Sig Hansen er vel kjent for de fleste, Verdenskjent krabbefisker gjennom serien Deadliest Catch. Har fisket på beringhavet siden tidlig ungdom og familien hans har røtter til Åkra på Karmøy.

   Sig er opptatt av bærekraft i fiskeri industrien og har sammen med forskere fra Haugesund/Oslo vært med og utvikle et hobby fiske agn for krabbe. I år er det også lansert et agn for leppefiske som ved tester har vist seg 30 % bedre en tradisjonelt agn. Dette er svært tidsbesparende for fiskeren, og store resusrser av krabbe kan bli igjen i havet og fiskes til mat.

  • Sven Arild Korsvoll

   Korsvoll har arbeidet hos AquaGen siden 1996. Han er utdannet cand. agric innen akvakultur, husdyravl og genetikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

   Korsvoll har hatt ansvar for flere ulike områder relatert til avlsprogrammene for laks og ørret i løpet av sin karriere hos AquaGen. Ansettelsen var avlskonsulent frem til 2004. Han tok så over som avls- og produksjonssjef for all biologisk produksjon i selskapet. Fra 2008 ble ansettelsen så endret til Avlssjef for avlsprogrammene i Norge og Chile. Han har deltatt i mange prosjekt sammen med norske og utenlandske kompetansemiljø. Han har ansvaret for gjennomføringen av avlsarbeidet for laks, regnbueørret og nå sist rognkjeks hos AquaGen.

   10 - Sven Arild Korsvoll -lovende resultater fra første generasjons avlsfisk.pdf
  • Lena Geitung

   Lena Geitung tar en nærings Ph.D. hos Bremnes Seashore AS i samarbeid med Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet, med hovedfokus på bruk av snorkelmerd i kommersiell skala.

   2020.09.10 Geitung - Rensefisk-konferanse.pdf
  • Eirik Sigstadstø

   Eirik Sigstadstø har bakgrunn og utdanning i marinbiologi og akvakultur.

   Han jobber som fagsjef i FHF og har blant annet ansvaret for prosjekter og prioriteringer på rensefisk.

    

    

  • Elisabeth Wilmann
  • Ragnfrid Sønstabø (H)

    

    

    

   Varaordfører i Bømlo kommune

  • Jakob Soldal
Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA