Påmelding
Meny

Foredragsholdere

 • Rensefiskkonferansen
  • Erlend Waatevik

   Meir utfyllande tekst om foredragshaldaren kjem her

  • Andreas Lindholm
  • Reidun Bjelland

   Info om foredragshaldar vert lagt ut snart

  • Anne Berit Skiftesvik

   Anne Berit Skiftesvik er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, og har sitt arbeidssted ved Forskningsstasjonen på Austevoll hvor hun har vært siden 1984. I en årrekke var arbeidet konsentrert om problemstillinger knyttet til oppdrett av marine arter. Fra midten av 90 tallet ble leppefisk, ville bestander og oppdrett av berggylte, en stadig større del av arbeidet hennes. Hun er nå bestandsansvarlig for leppefiskartene  ved Havforskningsinstituttet.

   Forskning på leppefiskbetander og bruken av disse. Anne Berit Skiftesvik.pdf
  • Ole Roald Danielsen

   Ole Roald Danielsen,45 år. Jobber for NOS som Leder og utvikler gjenfangst og oppfølging rensefisk. Har jobbet med fisk i over 25 år. Fremtiden vil være Matproduksjon i sjø.

   Den Blå Åkeren har uendelig med muligheter om vi spiller kortene i samsvar med naturen. 

  • Marte Kalve Klepsvik

   Marte Kalve Klepsvik

   Daglig leder i Austevoll Sjøtjenester AS, med kontor i Torangsvåg, Austevoll.  Tok Bachelor utdanning, kyst sone forvaltning ved Curtin University of Technology i Perth.  Oppvokst i fjæra og derav lidenskap for kyst og hav.  Ønsker å bidra til bærekraftig rensefiskbruk gjennom hele livsløpet, med spesielt fokus på transport og optimalisering av leveforhold i merd.

   Bærekraftig gjenfangst.pdf
  • Ewa Harasimczuk

   Ewa Harasimczuk er utdannet Fiskehelsebiolog fra Universitet i Bergen og har doktorgrad på lakselus fra Lakselussenteret (UIB/Havforskningsinstituttet) fra 2019.  Nåværende stilling:Fagansvarlig fiskehelse i Veterinærinstituttet.

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA