Register
Meny

Speakers

 • Aquaculture AI
  • Björgólfur Hávarðsson

   Björgólfur Hávarðsson er kjent for de fleste i næringen.  Engasjert, kunnskapsrik og entusiastisk skal han lede oss gjennom webinaret. 

   LinkedIN-profil

    

  • Hans Inge Algrøy

   Hans Inge Algrøy er regionsjef for Sør-Norge i bransjeforeningen Sjømat Norge som er landets største bransjeforening for sjømatnæringene, og han har blant annet ansvaret for foreningens arbeid med rensefisk.

   Sjømat Norges  oppgave er å arbeide for best mulige rammebetingelser for produksjon av sjømat i Norge, informere om og kommunisere med omgivelsene om bransjen, samt drive med vanlig arbeidsgiverassistanse til medlemsbedriftene.

   Han har tidligere vært banksjef med bransjeansvar for fiskeri og havbruk  i Sparebanken Vest og har også en fortid  fra økonomisk – og juridisk avdeling i Fiskeridirektoratet.

   Hans Inge Algrøy er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med tilleggsutdannelse i jus og pedagogikk.

  • Solveig M. R. Nygaard

   Nygaard er Global Fish Health Manager hos Grieg Seafood ASA, og har en lang fartstid i næringen - kanskje mest kjent som leder for FoMas - Fiskehelse og Miljø AS. Nygaard er utdannet veterinær. 

   LinkedIN-profil

  • Bryton Shang

   Bryton Shang er grunnlegger og CEO i Aquabyte, og er etablert med kontor i Silicon Valley, USA. 

   LinkedIN-profil

    

  • Svenn Erik Edal

   Edal er Partner Deloitte Digital Bergen, og har bakgrunn fra bilproduksjon, kjemisk industri og energiproduksjon, og er lidenskapelig opptatt av datadrevet innovasjon.

   Edal er også primus motor bak GreenFloor.

   LInkedIN-profil

  • Bente E. Thorstensen

   Som Divisjonsdirektør for Akvakultur i Nofima har jeg ansvar for forskning og innovasjon innenfor oppdrett og produksjon av sjømat. Divisjonens forskning dekker verdikjeden fra fôrråstoff og rogn frem til sjømaten er produsert og klar til slakt. Divisjonen har moderne og relevant infrastruktur for å løse kunnskapsoppdrag for havbruksnæringen og vi dekker fagområdene fiskeernæring, fôr, fiskevelferd, fiskehelse, avl, genetikk, produksjonsbiologi, oppdrett i nye produksjonsformer (RAS), oppdrett av nye arter og sameksistens.

   Jeg har doktorgrad i Ernæringsbiologi fra Universitet i Bergen og NIFES. Videre har jeg 20 års arbeidserfaring i NIFES der jeg jobbet som forsker, seniorforsker, Forskningssjef for human ernæring og Forskningsdirektør for Fiskeernæring. Jeg har også erfaring fra MOWI som teamleder for fiskefôr for Global FoU. Jeg har styreverv for EAS (European Aquaculture Society; President Elect) og i HAV porteføljestyre (styremedlem) i Forskningsrådet.

   LinkedIN-profil

    

  • Ingebjørg O. Sævareid

   ngebjørg Oddsdotter Sævareid er fagsjef for fiskehelse og ernæring i Salmon Group, og jobber med fiskevelferd, fôr og medisin. Sævareid er utdannet fiskehelsebiolog, og har de siste ti årene jobbet med utvikling, salg og markedsføring av fiskevaksiner og lusemidler. Hun har tilbragt mye tid ute på merdkanten, vært leder i Fiskehelseutvalget i Legemiddelindustrien (LMI), og har et bredt nettverk i næringen

   LinkedIN-profil

  • Per Erik Hansen

   Hansen er Product Manager Lice & Welfare hos Aquabyte, og har mange års fartstid fra næringen. 

   LinkedIN-profil

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA