Påmelding
Meny

Foredragshaldarar

 • Sjøsikkerhetskonferansen
  • Johan Løberg

   Løberg er ansatt i Kystrederiene/ Nautilus Sjø siden 1 mars 2020, og kommer fra Sjøforsvaret, der han har vore sikkerhetssjef sidan 2008, og jobbet med sikkerhets- og kvalitetsstyring.

   Han har vore Kommisjonsleder for fleire alvorlege hendingar, og deltok blant anna i den interne undersøkinga av forliset til KNM Helge Ingstad.

   Løberg har Mastergrad innan Risikostyring- og sikkerhetsledelse (UiS).

   Presentasjon
  • Oddbjørn Bugge Olsen

   Oddbjørn Bugge Olsen er utdannet navigatør og har seilt som overstyrmann frem til han startet i Sjøfartsdirektoratet sommeren 2017.

   Han jobber hovedsakelig med nautiske fagområder på underavdeling lasteskip, men er tatt inn i prosjektet som jobber med nye kompetansekrav for skipsfører av skip med lengde opp til 24 meter.

  • Arild Rød

   Rød er Fagsjef Maritim hos Sjømat Norge. Han har bakgrunn fra ulike rederier og i tillegg solid kunnskap om tariffavtaler og reguleringer på sjøfartsområdet. Arild Rød har tidligere vært tilknyttet NHO Sjøfart, både som ansatt og som næringsrepresentant i flere utvalg, og har inngående kjennskap til fagfeltet. Rød kommer fra stillingen som maritim personalsjef i Redningsselskapet, og har før den tid også jobbet innenfor ulike rederier, Kystdirektoratet og Kystvakten.

   Presentasjon
  • Ingunn Marie Holmen

   Ingunn M Holmen er utdannet sivilingeniør og jobber som seniorforsker i SINTEF Ocean. Hun har lang erfaring fra prosjekter innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i marine operasjoner. Foredraget omhandler FoU-prosjektet "Kystnær beredskap" som har hovedfokus på fare- og ulykkessituasjoner i havbruksnæringen som personskader, skipsulykker, rømming av fisk, akutte miljøutslipp eller – som Norge opplevde forsommeren 2019 – algeoppblomstring. Prosjektet er et samarbeid mellom trønderske havbruksaktører og ledes av havbrukskonsernet NTS ASA og SINTEF Ocean.

   Presentasjon
  • Vibeke Francisca Søiland

   Vibeke Francisca Søiland er senior sikkerhetsrådgiver i Safetec Nordic AS. Hun er utdannet psykolog og har jobbet med beredskap og kriseledelse de siste 15 årene. Vibeke har erfaring fra de fleste sektorer og er opptatt av å benytte denne på tvers av næringer for å øke kvaliteten på arbeidet som gjøres innen beredskap.  

   Presentasjon
  • Olav Myrseth Oterhals

   Oterhals er utdannet skipsfører og har seilt som skipper på passasjerfartøy og lasteskip.

   Han startet selskapet Langset Maritime år 2008 innen området «Leverandør av maritime tjeneste»
   Langset Maritime arbeider i hovedsak med;

    • Sertifisering mindre fiskefartøy og lasteskip (under 15 meter) som «Godkjent Kontrollforetak»  Utarbeidelse og revisjoner innen sikkerhetsstyringssystem
    • Maritime kurs
   Presentasjon
  • Ivan Østvik

   Siden 2015 har Østvik jobbet med å realisere «grønne» skipsprosjekter i den maritime klyngen med et fokus på å implementere bærekraftig, sikker og pålitelig nullutslipps energiteknologi ombord.

   For tiden er han prosjektleder for Norled og bygger verdens første hydrogendrevne bilferge, Hydra, hvor han også utvikler hydrogendrevne hurtigbåter. Han jobbet for NorWind 2006-2015 med å utvikle, bygge og installere fundamenter for havvindturbiner og for LMG Marin 1995-2006 med design av bilferger, hurtigbåter og risikoanalyse.

   Østvik ble uteksaminert som skipsingeniør ved University of Strathclyde i 1995 hvor han også har en doktorgrad i risikobasert design fra 2000.

   https://www.linkedin.com/in/ivan-ostvik-aa1bb811/

    

  • Vegard Livik
  • Øyvind Taule

   Taule jobber som prosjektingeniør i Bergen Hydraulic AS der en prosjekterer ulike kraner og systemer blant annet til havbruksnæringen, og som har levert løsninger siden 1979.

   Taule har jobbet  i ulike kranfirma siden 1996 som service tekniker, service leder, Avd. leder og  senior inspektør / sakkyndig person ( MTI AS, KIS Gruppen, Oceaneering og nå i Bergen Hydraulic)  

   Han har jobbet innen både inspeksjon og service i ulike ledd opp i gjennom og har vert sakkyndig person B/B1 siden 2008 fra Sjøfartsdirektoratet,

   Taule har en genuin interesse for båter og skip og gjerne i kombinasjon med kraner og ulike typer løfteutstyr.

   https://www.linkedin.com/in/%C3%B8yvind-taule-18642522/

  • Petter Gunnarstein
   1. Petter Gunnarstein, utdannet kokk og navigatør.  Startet som skipper i Sølvtrans i 1997. Begynte på land som COO i 2011 og ble salgssjef i 2014. Er salgssjef for Europa. Er ellers med i rederiets beredskapsgruppe. Er kundekontakt og jobber tett sammen med kundene innenfor sjøsikkerhet mellom brønnbåt og lokalitetene.   
   Presentasjon
  • Kine Asper Vistnes
Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA