Påmelding
Meny

Foredragsholdere

 • Sats Marint
  • Grethe Adoff

   Konferanseleder!

  • Lars Selmar Alsaker

   Advokat Lars Selmar Alsaker jobber spesialisert med forvaltningsrett og regulatoriske forhold knyttet til oppdrettsnæringen.  Han jobber mye med lokalitets-saker og grensesnitterne mellom oppdrettsregelverket og plan- og bygningsloven.

  • Merete N. Kristiansen

   Merete Kristiansen er adm. Direktør i Akvaplan niva AS.

   Kristiansen er utdannet siviløkonom fra Nord Universitet og har lang erefaring med markeds-og forretningsutvikling.  Hun har blant annet vært kommersiell direktør i Nordlaks-konsernert og hun har lang fartstid i Norges Sjømatråd, blant annet som markedsdirektør og direktør for Italia og Sørøst-Asia.

   Kristiansen har også betydelig erfaring som styremedlem i selskaper innen bank, reiseliv, forskning og handel. Hun er erfaren hovedtaler på nasjonale og internasjonale konferanser.

   Akvaplan-niva er et forsknings- og rådgivningsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning)

  • Antony Philip

   Antony Jesu Philip er en seniorforsker ved havbruksinstituttet i forskningsgruppe fòr og ernæring.  Han spesialiserer seg innefor nye fòr ressurser i havbruksnæringen og hvordan de kan påvirke ernæringsbehov, metabolisme og fysiologi og hos fisk.  han har mer enn 10 års erfaring innen fisk ernæring forskning i Norge, Europa og Asia.  Han leder en storsatsning på nye marine ressurser som mat og fòr ved HI finansiert av Norges Forskningsråd.

  • Petter Olsen-Nofima

   Petter Olsen-Nofima er ansatt som seniorforsker i Tromsø og jobber med anvedelse av informasjonsteknologi i matvareindustrien, spesielt i sjømatnæringen.  HAns hovedfokus har vært på informasjonslogistikk og sporbarhet hvor Nofima har ledet og deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter.  Løsninger og standarder har blitt utviklet bl.a. for dokumentasjon av bærekraft, matsvindel, marin forvaltning, og akvakulturproduksjon, og de siste årene har en viktig oppgave vært å evaluere den potensielle nytten av sensorteknologi og blockchainteknologi på disse områdene.

  • Hege Hellberg

   Hege Hellberg er veterinærpatolog hos Pharmaq Analytiq AS og jobber med diagnostikk av sykdom hos fisk.  Hun er utdannet veterinær og har doktorgrad i fiskeanatomi (utvikling hos steinbitt).  Hellberg har lang erfaring med utredning av fiskesykdommer, med 18 år på Veterinærinstituttet, 6 år i Fish Vet Group Norge og 2 år hos Pharmaq Analytiq.  Hun har i hele denne tidsperioden arbeidet med både laksefisk og marine arter (steinbitt, kveite, torsk, rensefisk og skjell).  Hun underviser også på fiskehelsebiologistudiet i Bergen.

Me brukar informasjonskapslar

AqKva AS | Org.nr. 816 535 832 MVA